top of page

קישורים

♦ ארגונים ולשכות קניין רוחני ברחבי העולם: 

WIPO הארגון העולמי לקניין רוחני 

EPO לשכת הפטנטים האירופאית - אתר מקיף שניתן למצוא בו כמעט כל דבר הקשור לפטנטים באירופה 

USPTO לשכת הפטנטים וסימני המסחר בארה"ב 


לשכת זכויות היוצרים בארה"ב 

לשכת הפטנטים באנגליה 


INTA - International Trademark Association  

AIPPI - International Association for the Protection of Intellectual Property 
 
Canadian Intellectual Property Office 

Israel Patent and Trademark Office  

Japan Patent Office 
 

♦ אמנות חשובות:  

PCT - Patent Cooperation Treaty (קישור לנוסח האמנה מאתר WIPO) - אמנה המסדירה פרוצדורה בינלאומית לרישום פטנטים 

אמנת פריס (קישור לנוסח האמנה מאתר WIPO) - אמנה חשובה ביותר המניחה את אבני היסוד להגנה על הקניין התעשייתי 

אמנת ברן (קישור לנוסח האמנה מאתר WIPO) - האמנה החשובה ביותר בתחום זכויות יוצרים 

הסכם טריפס (קישור לנוסח האמנה מאתר WTO) - הסכם בינלאומי חשוב שנחתם במסגרת הקמת ה-WTO בשנת 1994, המגדיר עקרונות על בקשר להגנה על קניין רוחני 

 

♦ אתרי חיפוש קניין רוחני:  

US Patent Search 

US Trademark Search 

Israel Trademark Search

bottom of page